Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom!

Zverejnené 17. februára 2023.
Bez úpravy .