Preskočiť na obsah

Informácie – Pomoc utečencom – podpora Ukrajine

Zverejnené 3.3.2022.

Zasielame Vám pre potrebu informovania verejnosti nasledovné kontakty a informácie:

  • ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312.

Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.

  • v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email Uosppz@minv.sk.
  • V prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).
  • telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR,  ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.
  • v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na Oddelenie cudzineckej polície.

Na Okresnom úrade Trenčín bola určená stála služba koordinátora k poskytovaniu informácií ohľadne hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor“).

Všetky hovory prijíma na telefónnom čísle:  +421 908 278 808.

S pozdravom

Anna Bublávková

| odbor krízového riadenia | Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36 | 915 41 Nové Mesto nad Váhom | Slovenská republika

tel.: 0961245943 | fax.: 0961245949

anna.bublavkova@minv.sk | www.minv.sk

Všetky dostupné informácie sú na web stránke obce a na FB, kde je zverejnený aj transparentný účet pre záujemcov, ktorí by chceli poslať finančné prostriedky. Starosta obce už na tento účet prispel.  Rovnako je možné sa na FB aj web stránke oboznámiť s postupom pre ubytovanie utečencov v súkromí.

Obec spolupracuje s Okresným úradom v Novom Meste n/V, kde obec nahlásila – ponúkla ubytovacie kapacity vrátane Hrubej Strany. Predpokladá sa využitie tohto ubytovania skôr na dlhodobejšie ubytovanie po vyčerpaní možností Prešovského samosprávneho kraja. Ďalej spolupracujeme so súkromnými poskytovateľmi ubytovania. V prípade potreby vyhlásime zbierku na konkrétne veci, nie všeobecnú. Zatiaľ taká požiadavka nebola ani od súkromných ubytovateľov ani od Okresného úradu.

Obecnému zastupiteľstvu bude predložený na OZ návrh na poskytnutie finančného príspevku.