Fungovanie podateľne SÚS

podateľňa SÚS bude tento týždeň fungovať z dôvodu karantény fungovať v obmedzenom režime, tak ako je to uvedené v prílohe mailu.

Týmto Vás chcem poprosiť, aby ste to dali vedieť Vaším občanom, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam.

Ďakujem.

Zverejnené 24. februára 2022.
Upravené 22. marca 2022.