77. výročie oslobodenia našej obce

Vážení občania,

       Dnešný deň 8.4.2022 si každoročne pripomíname ako dátum oslobodenia našej obce. Bolo to pred 77 rokmi, kedy našu obec oslobodili vojaci rumunskej a červenej armády. Vráťme sa spoločne prostredníctvom našej kroniky do tohto dňa pred 77 rokmi.

      8.4.1945        Posledné roztratené fašistické jednotky prešli dedinou. Delostrelci usalašiaci sa na Zápotočí opustili svoje pozície a odtiahli smerom na Moravské Lieskové. Blížiacu sa ozvenu ťažkých zbraní bolo počuť už od ranných hodín. K poludniu sa dunenie rapídne zosilňovalo. Okolo druhej hodiny bola dedina ako vymretá. Ľudia boli poukrývaní v pivniciach a pripravených bunkroch. O pol tretej prvé delostrelecké granáty rozťali vzduch nad dedinou, nepríjemne zavíjali a ich výbuchy otriasali oboma obcami. Našťastie ich zásahy nespôsobili väčšie materiálne škody a ani straty na ľudských životoch civilného obyvateľstva. Poslední fašistický vojaci prebehli dedinou a usadili sa v zákopoch na Zápotočí. Delostrelecká paľba neutíchala, ba ozvali sa i fašistickí delostrelci a husto ostreľovali kopec nad dedinou zvaný Plešivek. Strely svišťali vo vzduchu, ozvali sa guľomety a výstrely z pušiek. Vtedy odvážlivci, čo opustili svoje úkryty, zbadali prvé siluety vojakov na kopci Plešivek. Asi po hodine streľba ustala a prví Rumuni zjavili sa v obci asi o štvrtej hodine. Boli uvítaní radostne a srdečne. Objímali a bozkávali ich. Ženy od radosti a šťastia plakali. Ľudia hostili vojakov pečivom a cigaretami. Títo však nemali veľa času na hostenie, niečo si zobrali a ponáhľali sa ďalej smerom na Moravské Lieskové a Cetunu, odkiaľ sa ozývala prudká paľba. To naši chlapci partizáni statočne bojovali s fašistami chcejúcimi sa zakopať po poliach. No nestihli už, nebolo síl zastaviť víťazný postup červenej armády a rumunských jednotiek. Do večerných hodín fašisti opustili všetky pozície pod Javorinou. Zásahom delostreleckých granátov poškodená bola čiastočne stodola Jána Podhradského v Horných Bzinciach. V Dolných Bzinciach obytné domy Jána Mikušíka, Jána Ištóka a Jána Buchača nachádzajúce sa na okraji obce. Pri zásahu domu Jozefa Mikušíka zahynuli dvaja rumunskí vojaci. Viacej obetí na životoch v obci nebolo. Celá dedina sa obliekla do slávnostného rúcha. Radosť občanov kalila iba spomienka na tých čo ešte trpia v zajateckých a koncentračných táboroch a slzy prúdom tiekli po tvárach pri spomienke na padlých, čo nedožili sa tohto radostného dňa oslobodenia.

       9.4.1945 zišli z hôr chlapci partizáni, ktorých viedol npor. Alexander Stanek. Partizáni nešli sami, viedli 186 fašistických vojakov – zajatcov. Občania lemovali cestu v hustých špalieroch kade partizáni so zajatými nacistami prechádzali. Fašistickí vojaci a dôstojníci išli so zvesenými hlavami. Báli sa tohto ľudu, mali strach z tých, do ktorých pred niekoľkými dňami bezstarostne strieľali a pre ktorých nielenže nemali milosti ale ani pekného pohľadu.

      Tento krátky úryvok z našej kroniky, ktorá obsahuje i ďalšie svedectvá o priebehu vojny a partizánskom boji nech stále pripomínajú udalosti spred 77 rokov. Nech mladším generáciám hovoria o tom, ako ťažko sa naša sloboda rodila. „Preto si ju strážme a nezabúdajme“.      

Položením venca a zapálením pomyselnej sviečky poďakujme dnes za životy padlých.

Starosta obce

Ing. Dušan Málik

Zverejnené 8. apríla 2022.
Bez úpravy .