Ocenenia Klubu podjavorinských rodákov

Kategória

V nedeľu 15.1.2023 sa konalo v mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom oceňovanie významných osobností a významných produktov podjavorinského kraja. Naša obec získala dve ocenenia v kategórii významný produkt podjavoriny za knihy:

  • Bzinskí speváci a muzikanti, autorky Oľgy Pagáčovej
  • Bzince pod Javorinou 1332 – 2022, autorského kolektívu.

Všetkým autorom kníh patrí veľké poďakovanie a uznanie za ich prínos pri zachovávaní kultúrneho dedičstva našej obce.

Zverejnené 16. januára 2023.
Bez úpravy .